Послуга Послуги кризового та екстреного втручання
Перелік категорій одержувачів послуг  особи до 35 років, сім’ї, групи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждали  від насильства в сім’ї;.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги -звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до міського чи районного ЦСССДМ .
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Соціальна послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.
За наявності загрози життю чи здоров’ю особи надавач соціальної послуги негайно в телефонному режимі повідомляє службу у справах дітей (у разі загрози життю чи здоров’ю дитини), орган Національної поліції та здійснює негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин екстрене втручання. Після здійснення екстреного втручання надавач соціальної послуги аналізує обставини, що призвели до виникнення кризової ситуації, для планування та проведення подальшої роботи з отримувачем соціальної послуги.
Перелік підстав для призначення послуги заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;
заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;
заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.
Звернення/повідомлення щодо отримання соціальної послуги здійснюється в усній або письмовій формі, фіксується в журналі реєстрації кризових ситуацій згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту уповноваженим надавачем соціальної послуги протягом 15 хвилин з моменту звернення/повідомлення. Після реєстрації звернення/повідомлення надавач негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин здійснює оцінку кризової ситуації, після чого приймається рішення про початок надання соціальної послуги, визначаються види та форми кризового та екстреного втручання.
Враховуючи специфіку надання соціальних послуг дитині та її сім’ї, звернення/повідомлення складається відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 року за № 1076/25853.
Якщо звернення/повідомлення містить інформацію про наявність загрози життю чи здоров’ю особи, надавач соціальної послуги здійснює екстрене втручання негайно.
Надання соціальної послуги здійснюється з урахуванням потреби отримувача соціальної послуги у кризовій допомозі.
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги відсутність ознак кризи, ризику для життя і здоров’я отримувача соціальної послуги;
відмова отримувача соціальної послуги від користування соціальною послугою;
послугу надано в повному обсязі, мету послуги досягнуто;
отримувач перенаправлений до іншої організації у зв’язку із закінченням максимального терміну надання послуги;
смерть отримувача соціальної послуги.
Також суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.
Результат, який отримає одержувач термінове втручання в кризову ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації наслідків такої ситуації, надання допомоги та підтримки, спрямованої на її подолання;
Можливі механізми отримання послуги/допомоги Послуга може надаватись у різних видах:
-телефонне консультування («гаряча лінія» – за наявності);
-екстрена допомога;
-короткочасна кризова допомога;
-кризове консультування.
Послуга включає в себе психологічну допомогу (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомогу особам, які постраждали від насильства в сім’ї, допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги, організацію надання невідкладної медичної допомоги, організацію надання притулку.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 01.07.2016  № 716 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання”