Послуга соціальна інтеграція випускників інтернатних закладів (установ)
Перелік категорій одержувачів послуг вихованець інтернатного закладу (установи) із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, який у поточному навчальному році здобуває базову або повну загальну середню освіту; особа із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка виховувалась в інтернатному закладі (установі);
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги письмове/усне звернення (заява)служби у справах дітей, керівника інтернатного закладу (установи), в якому (якій) проживає та виховується потенційний отримувач соціальної послуги інтеграції, або особисте звернення особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка виховувалась в інтернатному закладі (установі)
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Рішення про надання соціальної послуги інтеграції приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу інтеграції, протягом 14 календарних днів з дати отримання звернення про надання такої послуги за результатами ознайомлення з висновком інтернатного закладу (установи) або початкової оцінки потреб особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка звернулася до суб’єкта, що надає послугу.
Перелік підстав для призначення послуги письмове/усне звернення (заява) до надавача соціальної послуги соціальної інтеграції (далі – надавач соціальної послуги інтеграції) служби у справах дітей, керівника інтернатного закладу (установи), в якому (якій) проживає та виховується потенційний отримувач соціальної послуги інтеграції, або особисте звернення особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка виховувалась в інтернатному закладі (установі).
Перелік підстав для відмови (призупинення \припинення) у наданні послуги Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, може відмовити отримувачеві соціальної послуги інтеграції в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги інтеграції.
Підставами для припинення надання соціальної послуги інтеграції є:
успішне виконання індивідуального плану та досягнення позитивного результату щодо інтеграції отримувача соціальної послуги інтеграції;
закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги інтеграції;
перенаправлення отримувача соціальної послуги інтеграції до іншого надавача соціальної послуги інтеграції у зв’язку зі зміною місця його проживання (перебування);
письмова відмова від послуги отримувача соціальної послуги інтеграції.
Результат, який отримає одержувач розвиток соціальної компетентності, сприяння реалізації особистісного потенціалу в період переходу до самостійного життя, мінімізацію ризиків потрапляння у складні життєві обставини;
Можливі механізми отримання послуги/допомоги Основними заходами, що становлять зміст соціальної послуги інтеграції (додаток 3), передбачено:
відвідування отримувача соціальної послуги інтеграції за місцем його проживання (перебування);
оцінка потреб отримувача соціальної послуги інтеграції та визначення рівня його готовності до самостійного життя (комплексна оцінка);
психологічна підтримка (допомога у формуванні позитивної мотивації, впевненості в собі, позитивної самооцінки, навичок спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій тощо);
розвиток, формування та підтримка соціальних навичок (самостійного життя, самообслуговування, планування бюджету, прийняття та реалізація рішень, формування здорового способу життя та безпечної поведінки, комунікативні навички тощо);
консультування з питань професійного самовизначення, здобуття освіти, працевлаштування;
допомога отримувачу соціальної послуги інтеграції у зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків (зустрічі, бесіди, спілкування телефоном із позитивно налаштованими родичами отримувача соціальної послуги соціальної інтеграції);
підбір і закріплення наставника за отримувачем послуги соціальної інтеграції, надання підтримки наставнику в його діяльності;
інформування з питань прав і гарантій, установлених чинним законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
інформування щодо органів, організацій та закладів, які можуть надавати підтримку отримувачу соціальної послуги інтеграції після вибуття з інтернатного закладу (установи);
проведення групових форм роботи з отримувачами соціальної послуги інтеграції (тренінги, практичні заняття, рольові ігри, дискусії, групи взаємодопомоги);
залучення до надання соціальної послуги інтеграції інших суб’єктів соціальної роботи та ресурсів громади;
направлення отримувача соціальної послуги інтеграції до інших надавачів соціальних послуг інтеграції, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;
посередництво та представництво інтересів отримувача соціальної послуги інтеграції;
листування з іншими суб’єктами надання соціальних послуг, оформлення запитів до установ та організацій.
2. Зміст і обсяг соціальної послуги інтеграції для кожного отримувача соціальної послуги інтеграції визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному плані.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 26.09.2016 № 1067 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)”

 

Послуга  соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми
Перелік категорій одержувачів послуг фізичні особи віком до 18 років.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги особисте звернення отримувача послуг безпосередньо до надавача послуг та/або особистого звернення батьків (осіб, що їх замінюють) або законного представника отримувача послуг.
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Строк надання соціальних послуг визначається індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його потреб. Згідно з цим Стандартом послуги надаються дітям, які постраждали від торгівлі людьми, одразу після виявлення таких дітей.
Перелік підстав для призначення послуги Послуги надаються на підставі особистого звернення отримувача послуг безпосередньо до надавача послуг та/або особистого звернення батьків (осіб, що їх замінюють) або законного представника отримувача послуг.
Перелік підстав для відмови (призупинення \припинення) у наданні послуги виконання завдань індивідуального плану;
задоволення потреб отримувачів послуг;
зміна місця проживання отримувача послуг без інформування надавача послуг;
письмова відмова отримувача послуг або його законного представника від отримання необхідної допомоги;
смерть отримувача послуг.
Результат, який отримає одержувач здійснення заходів, спрямованих на забезпечення  повноцінного життя та розвитку дитини, захисту її прав та законних інтересів, а також усунення причин і умов виникнення та поширення фактів торгівлі дітьми.
Можливі механізми отримання послуги/допомоги 1) розвиток, формування та підтримка соціальних навичок;
2) допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації;
3) залучення отримувача послуг до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів;
4) допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;
5) допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання (перебування);
6) сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо;
7) корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки;
8) допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;
9) надання послуг перекладача, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв’язків із національно-культурними організаціями співвітчизників.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 30.07.2013 № 458 “Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми”
Послуга соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми
Перелік категорій одержувачів послуг громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства до 35 років, які постраждали від торгівлі людьми;
члени сімей осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги особисте звернення отримувача послуг безпосередньо до надавача послуг та/ або законного представника отримувача послуг.
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Строк надання соціальних послуг визначається індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його потреб. Згідно з цим Стандартом послуги надаються дітям, які постраждали від торгівлі людьми, одразу після виявлення таких дітей.
Перелік підстав для призначення послуги Соціальні послуги згідно з цим Стандартом надаються одразу після виявлення отримувачів послуг на підставі особистого звернення отримувача послуг безпосередньо до надавача послуг та/або його законного представника.
Перелік підстав для відмови (призупинення \припинення) у наданні послуги акінчення строків виконання індивідуального плану отримання послуги;
дострокове виконання індивідуального плану отримання послуги;
письмова відмова отримувача послуг та/або законного представника отримувача послуг від отримання необхідної допомоги;
систематичне (два і більше випадків) невиконання отримувачем послуг без поважних причин заходів, передбачених планом надання послуг;
зміна місця проживання отримувача послуг без інформування надавача послуг;
смерть отримувача послуг.
Результат, який отримає одержувач відновлення фізичного та психологічного стану і соціальних функцій
Можливі механізми отримання послуги/допомоги 1) розвиток, формування та підтримка соціальних навичок;
2) допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації;
3) залучення отримувача послуг до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів;
4) допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;
5) допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування;
6) сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо;
7) корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки;
8) допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;
9) забезпечення участі перекладача, послуг з вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв’язків із національно-культурними організаціями співвітчизників отримувача послуг.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 30.07.2013 № 458 “Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми”