Послуга Соціальна профілактика
Перелік категорій одержувачів послуг особадо 35 років , сім’я, група осіб, яка (які) через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, користується(ються) заходами, що становлять зміст соціальної послуги (на індивідуальному рівні). Замовник соціальної послуги (на рівнях громади, групи) – представник підприємства, установи, організації, закладу, де потенційний отримувач навчається, працює, перебуває, проживає, отримує інші соціальні послуги.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги. У випадку надання соціальної послуги дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, рішення про надання соціальної послуги приймається невідкладно на підставі попереднього визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги або попередньої оцінки ситуації.
Перелік підстав для призначення послуги звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення), яке спрямовується протягом 3 робочих днів з дати надходження суб’єкту, що надає послугу, або безпосередньо до суб’єкта, що надає послугу;
влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги;
зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;
надана соціальна послуга досягла поставленої мети;
закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги та/або порушення умов такого договору, за винятком, коли отримувачем послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
грубе, принизливе ставлення отримувача соціальної послуги до надавача соціальної послуги або інших отримувачів послуги, за винятком, коли отримувачем послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
систематичне перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;
наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги;
смерть отримувача соціальної послуги.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги.
Результат, який отримає одержувач попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі.
Можливі механізми отримання послуги/допомоги 1. Соціальна послуга надається після проведення оцінки потреб або ситуації особі, сім’ї за формами обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 року за № 1076/25853, шляхом складання індивідуального плану (профілактичної програми) надання соціальної послуги та укладення договору про надання соціальної послуги.
2. Форми для визначення оцінки ситуації та профілактичної програми розробляються суб’єктом, що надає соціальну послугу, з урахуванням його спеціалізації.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 10.08.2015  № 912 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики”