В цьому році у  Херсонській області, в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді запроваджена соціальна послуга з посередництва (медіації).  На початку року 10 фахівців із соціальної роботи пройшли навчання на семінарі-тренінгу «Конфлікт у сім’ї. Основи порозуміння та базові засади медіації».

Що таке медіація?
Медіацією називають процес переговорів, коли до вирішення спірного питання залучається нейтральна третя сторона – медіатор (посередник), яка веде цей переговорний процес, вислуховує аргументацію сторін щодо суті спору і активно допомагає сторонам зрозуміти свої інтереси, оцінити можливість компромісів і самостійно прийняти рішення, що задовольнить всіх учасників переговорів. Тобто, медіація, це один із так званих альтернативних (позасудових) способів врегулювання спорів, ефективність якого є дуже високою.

Для чого отримувати послуги медіації?
В медіації ніхто не диктує вирішення питання. Послуги медіатора не потрібні в тому випадку, якщо обидві сторони самостійно здатні вирішити питання і дійти згоди шляхом переговорів. Проте якщо потрібно прийти до того чи іншого рішення в результаті переговорів і зафіксувати його документально а роздратування та емоції перешкоджають ефективному спілкуванню, слід звернутись до медіатора. Це можуть бути ситуації  сімейних непорозумінь, поділу майна чи необхідності домовитись про перебування дітей після розірвання шлюбу. Можна звернутись щодо конфлікту в школі (між представниками адміністрації, вчителями, учнями та батьками) або з врегулювання національно-етнічних конфліктів в громаді. Медіація дозволяє сторонам вийти з тупикової ситуації, продемонструвати високий рівень культури спілкування сторін, тоді як після судового розгляду зазвичай усе закінчується розривом відносин чи іншими неприємними наслідками.   Медіація можлива за умови паритетності  сторін та бажання вирішити конфлікт, тому слід мати на увазі, що соціальна послуга не застосовується між потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми.

Скільки часу займає медіація?
Залежить від того, наскільки сторони готові до примирення. Медіація може займати від декількох годин до декількох зустрічей. Нормальна медіація триває не більше 5-6 годин, якщо ж вона затягується на довший час, то це, як правило, свідчить або про неготовність сторін або про низький рівень підготовки медіатора.

Як оформлюється медіація?
Процедура медіації носить добровільний порядок і проводиться на підставі угоди сторін про застосування такої процедури. Дана угода має бути укладена в письмовій формі та має містити відомості: про предмет спору; про медіатора, що здійснює діяльність із забезпечення проведення процедури медіації;  про порядок проведення процедури медіації; про терміни проведення процедури медіації.

Ця процедура має суто конфіденційний характер й надає сторонам незалежну і неупереджену допомогу в їх спробі досягти мирного врегулювання свого спору та має низку переваг: безумовна нейтральність і неупередженість посередника, рівноправність сторін, безоплатність процедури медіації, можливість зберегти партнерські відносини між сторонами. Сторони мають право в будь-який час відмовитися від продовження примирної процедури.

Протягом всієї процедури медіації посередник може зустрічатися і підтримувати зв’язок як з усіма сторонами разом, так і з кожною з них окремо. З метою організації надання соціальної послуги медіації, моніторингу та контролю її якості  застосовується  Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації), затверджений  наказом Міністерства соціальної політики від 17 серпня 2018 року № 892.

Як отримати послугу?
Для отримання послуги слід звернутися с заявою  до центру соціальних служб за місцем проживання. Слід зазначити, що медіатор має право не проводити або припинити проведення медіації, якщо на попередніх зустрічах або під час проведення процедури вважатиме проведення переговорів недоцільним з наступних причин: спір не може бути вирішений з допомогою медіації; сторони не дотримуються правил поведінки і принципи медіації тощо