Послуга консультування
Перелік категорій одержувачів послуг особа до 35 років, сім’я, група осіб, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, потребує соціальної послуги консультування.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги -звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до міського чи районного ЦСССДМ .
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Рішення про надання соціальної послуги чи відмову в її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу:
при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні – у день звернення або у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати звернення (подання заяви) отримувачем соціальної послуги або його законним представником, з урахуванням індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, встановлених під час комплексного визначення його індивідуальних потреб;
при разовому та вуличному, кризовому консультуванні – безпосередньо при зверненні осіб.
Тривалість разової  консультації – 45-60 хвилин;
середньотривале консультування – консультування (вид психологічної допомоги), яке здійснюється протягом 10-15 зустрічей.
Тривале консультування – здійснюється протягом року.
Перелік підстав для призначення послуги Підставами для отримання соціальної послуги є:
при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні – звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до ЦСССДМ за місцем проживання(перебування), що надає соціальну послугу;
при разовому кризовому консультуванні – безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо);
при вуличному консультуванні – виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом.
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги;
зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;
досягнення наданою соціальною послугою поставленої мети;
‘-закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги;
– невиконання умов договору щодо співпраці у виході зі складної життєвої ситуації та/або порушення умов такого договору, що поставило під загрозу життя чи здоров’я інших отримувачів чи надавачів соціальної послуги (насилля, агресивна поведінка, зберігання зброї чи наркотичних речовин, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо);
-наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги, зокрема інфекційні захворювання в гострій стадії, часті судомні напади тощо;
-грубе, принизливе ставлення отримувача соціальної послуги до надавача соціальної послуги або інших отримувачів послуги;
-наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання
-смерть отримувача соціальної послуги.
Також ЦСССДМ може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, ).
Результат, який отримає одержувач В залежності від виду та мети консультування результатом може бути:
– надання отримувачу інформації та підтримки, що допомагають йому прийняти усвідомлене рішення й оцінити ресурси щодо бажаних поведінкових змін;
-розвиток  компетентності щодо подолання складних життєвих обставин, мобілізацію ресурсів й потенціалу для подальшого запобігання їх виникненню;
-подолання визначених складних життєвих обставин через постановку послідовних завдань, виконання яких забезпечує досягнення бажаної мети;
-емоційна підтримка, усвідомлення впливу кризової ситуації, розширення свідомості та підвищення психологічної компетентності, зміну ставлення до проблеми (від „глухого кута” до „вибору рішення”), підвищення стресової та кризової толерантності, відповідальності, засвоєння нових моделей поведінки;
-усунення недоліків у розвитку особистості та створення умов для повноцінного її становлення;
– адаптація особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи, сім’ї;
-визначення  психологом-консультантом разом з отримувачем його особистісних психологічних проблем з подальшою корекцією поведінки в особистому житті, професійній діяльності, навчанні та інших життєвих сферах для виходу зі складної життєвої ситуації;
Можливі механізми отримання послуги/допомоги послуга надається після первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги консультування. Разове, кризове, вуличне консультування проводиться після визначення потреб, без складання договору та індивідуального плану надання соціальної послуги.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 02.07.2015  № 678 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування”