Послуга Представництво інтересів
Перелік категорій одержувачів послуг особа до 35 років, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та потребує надання соціальної послуги або отримує таку послугу.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги -звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до міського чи районного ЦСССДМ .
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, не пізніше ніж через 10 днів з дати звернення (письмового, усного) отримувача соціальної послуги та / або його законного представника з урахуванням індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.
У разі влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей рішення про надання соціальної послуги приймається невідкладно. У такому випадку комплексне оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється впродовж 10 днів з дати звернення (подання заяви), влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.
Перелік підстав для призначення послуги письмове/усне звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги, за винятком ситуації, коли отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
досягнення наданою соціальною послугою поставленої мети;
закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги, за винятком ситуації, коли отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
невиконання вимог одержання соціальної послуги та письмове попередження про можливість відмови у її наданні, за винятком ситуації, коли отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги, вибуття отримувача соціальної послуги із закладу соціального захисту дітей;
направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, іншого закладу або іншої установи постійного/підтриманого проживання (для бездомних осіб, осіб похилого віку та інвалідів І та ІІ груп, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк);
наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги;
смерть отримувача соціальної послуги.
Також суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.
Результат, який отримає одержувач отримання допомоги, шляхом здійснення заходів, спрямованих на подолання / пом’якшення складних життєвих обставин, згідно з визначеними потребами (ведення переговорів від імені одержувача, оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків тощо)
Можливі механізми отримання послуги/допомоги Зміст і обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача визначаються залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу, та зазначаються в договорі про надання соціальної послуги.
Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання (додаток 2), передбачають:
1) для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк:
допомогу в оформленні або відновленні документів;
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомогу у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
2) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до закладів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
3) для сімей, осіб з числа національних меншин:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога в оформленні або відновленні документів;
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
4) для осіб, які постраждали від торгівлі людьми:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг (за потреби);
допомога в оформленні або відновленні документів;
допомога у наданні послуг перекладача (для іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України);
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб, які постраждали від насильства у сім’ї:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога в оформленні або відновленні документів;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 30.12.2015  № 1261 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів”
Послуга Посередництво (медіація)
Перелік категорій одержувачів послуг особа до 35 років, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, у тому числі з урахуванням етнічної ознаки, стану здоров’я, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальної послуги
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги письмова заяви отримувача соціальної послуги / його законного представника суб’єкту, що надає таку послугу
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Рішення про надання соціальної послуги або відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає таку послугу, з урахуванням позиції іншої сторони конфлікту/спору отримувача соціальної послуги, щодо якого виникає потреба в наданні такої послуги.
Рішення на  етапі  посередництва приймається не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати звернення одного з отримувачів соціальної послуги, на етапі  медіації – не пізніше ніж через 30 робочих днів з дати звернення.
Перелік підстав для призначення послуги письмової заяви отримувача соціальної послуги / його законного представника суб’єкту, що надає таку послугу
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги -відмова однієї чи обох сторін конфлікту / спору від отримання такої послуги;
-закінчення строку дії договору;
-виконання / невиконання умов договору;
-закінчення строку дії медіаційної угоди;
-виконання / невиконання умов медіаційної угоди;
-недосягнення отримувачами соціальної послуги згоди щодо розв’язання конфлікту/спору або неявка одного з отримувачів соціальної послуги на зустріч для врегулювання конфлікту / спору більше ніж два рази поспіль;
-визнання недієздатною однієї зі сторін конфлікту/спору;
-смерть однієї зі сторін конфлікту/спору.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити  отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатен задовольнити потреби отримувача соціальної послуги.
Результат, який отримає одержувач дійти згоди та розв’язати існуючий сімейний або міжособистісний  конфлікт/спор
Можливі механізми отримання послуги/допомоги Надання соціальної послуги включає два етапи:
І етап – здійснення посередництва.
Посередник, отримавши інформацію про випадок, встановлює зв’язок (контакт) зі сторонами та домовляється про індивідуальну зустріч.
Посередник аналізує ситуацію, забезпечує умови для діалогу зі сторонами та підготовку до зустрічі.
Посередник допомагає у врегулюванні конфлікту/спору (встановлює причини конфлікту/спору, опрацьовує шляхи та умови його розв’язання, сприяє його усуненню).
Посередник за потреби пропонує отримувачу соціальної послуги звернутися до медіатора;
ІІ етап – здійснення медіації.
Взаємодія отримувача соціальної послуги з медіатором відбувається на принципах взаємної поваги, неприпустимості образ та приниження гідності, погодження учасниками медіації місця, дати та часових меж кожної зустрічі, створення комфортних умов для учасників медіації.
Сторони медіації мають право в будь-який момент відмовитися від участі в медіації.
Медіатор допомагає сторонам налагодити комунікацію, пояснити одна одній своє бачення конфлікту/спору, визначити шляхи його розв’язання, проаналізувати та за необхідності скорегувати можливо варіанти рішень, домовленості, а також досягти згоди щодо розв’язання конфлікту/спору та/або усунення/відшкодування спричиненої шкоди.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 17.08.2016 № 892 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)”