Послуга Навчання кандидатів у прийомні батьки, опікуни / піклувальники
Перелік категорій одержувачів послуг громадяни України, які бажають створити прийомну сім’ю та взяти на виховання дитину-сироту, чи дитину, позбавлену батьківського піклування.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги Подання служби у справах дітей або центру соціальних служб за місцем проживання отримувача, яке містить наступні документи:
– заяви від кандидатів на проходження навчання;
– довідки про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчені в установленому порядку;
– довідку про склад сім’ї (заяви);
– документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– копії паспортів кандидатів;
– довідки про стан здоров’я кандидатів та осіб, які проживають разом з кандидатами (довідки про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
– довідки від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
– довідки про наявність чи відсутність судимості;
– письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з кандидатами, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати;
– акт обстеження житлово-побутових умов проживання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Послуга надається відповідно до плану та наявності сформованої групи. Тривалість навчання – 32 години. Довідка про проходження навчання та рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів надається органу, що направив кандидата на навчання протягом двох тижнів з моменту закінчення навчання.
Примітка. Довідка про проходження навчання дійсна 12 місяців.
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги Відмова у проходженні навчання:
Громадянин(ка) не може брати участь у навчанні, якщо він:
– визнаний(а) в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
– позбавлений(а) батьківських прав;
– був/була усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з його вини;
– за станом здоров’я не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
– перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
– зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;
– страждає на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
– був/була засуджений за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
– якщо на спільній житловій площі проживають члени сім’ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства;
– не має постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
– середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення (для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі);
– відсутність повного пакету документів, необхідних для надання послуги.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02 № 564 „Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02 № 565 „Про затвердження положення про прийомну сім’ю”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”
– Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24.04.09 № 1357 „Про затвердження Програми підвищення кваліфікації соціальних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та Програми підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі”;
– Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.09.2009р. №3385 „Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу”;
Послуга Навчання кандидатів у патронатні вихователі
Перелік категорій одержувачів послуг Громадяни України, які мають досвід у вихованні дітей, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги –          Заява від кандидата

–          Копія паспорта громадянина України

–          Копія трудової книжки ( у разі наявності)

–          Висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866

–          Довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі

–          Копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням

–          Письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити

Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Послуга надається відповідно до плану навчання та наявності сформованої групи. Тривалість навчання – 120 годин, з них 91 аудиторна ( 26 лекційних год., 65 практичних), 29 – самостійна робота. Довідку та рекомендацію про проходження навчання  на сім’ю психолог та тренер готують за результатами співбесіди протягом 10 робочих днів.
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги 1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я України.

 

Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги –          Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження програми підготовки патронатних вихователів» від 19.08.2017 №1349

–          Постанова КМУ №148 від 16.03.2017 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»

–          Сімейний Кодекс України №2947-14 від 06.02.2018 (ст.252,253,254,255,256)