Послуга Представництво інтересів
Перелік категорій одержувачів послуг особа до 35 років, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та потребує надання соціальної послуги або отримує таку послугу.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги -звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до міського чи районного ЦСССДМ .
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, не пізніше ніж через 10 днів з дати звернення (письмового, усного) отримувача соціальної послуги та / або його законного представника з урахуванням індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.
У разі влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей рішення про надання соціальної послуги приймається невідкладно. У такому випадку комплексне оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється впродовж 10 днів з дати звернення (подання заяви), влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.
Перелік підстав для призначення послуги письмове/усне звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги, за винятком ситуації, коли отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
досягнення наданою соціальною послугою поставленої мети;
закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги, за винятком ситуації, коли отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
невиконання вимог одержання соціальної послуги та письмове попередження про можливість відмови у її наданні, за винятком ситуації, коли отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги, вибуття отримувача соціальної послуги із закладу соціального захисту дітей;
направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, іншого закладу або іншої установи постійного/підтриманого проживання (для бездомних осіб, осіб похилого віку та інвалідів І та ІІ груп, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк);
наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги;
смерть отримувача соціальної послуги.
Також суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.
Результат, який отримає одержувач отримання допомоги, шляхом здійснення заходів, спрямованих на подолання / пом’якшення складних життєвих обставин, згідно з визначеними потребами (ведення переговорів від імені одержувача, оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків тощо)
Можливі механізми отримання послуги/допомоги Зміст і обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача визначаються залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу, та зазначаються в договорі про надання соціальної послуги.
Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання (додаток 2), передбачають:
1) для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк:
допомогу в оформленні або відновленні документів;
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомогу у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
2) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до закладів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
3) для сімей, осіб з числа національних меншин:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога в оформленні або відновленні документів;
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
4) для осіб, які постраждали від торгівлі людьми:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг (за потреби);
допомога в оформленні або відновленні документів;
допомога у наданні послуг перекладача (для іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України);
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб, які постраждали від насильства у сім’ї:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога в оформленні або відновленні документів;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 30.12.2015  № 1261 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів”