Послуга Посередництво (медіація)
Перелік категорій одержувачів послуг особа до 35 років, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, у тому числі з урахуванням етнічної ознаки, стану здоров’я, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальної послуги
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги письмова заяви отримувача соціальної послуги / його законного представника суб’єкту, що надає таку послугу
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Рішення про надання соціальної послуги або відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає таку послугу, з урахуванням позиції іншої сторони конфлікту/спору отримувача соціальної послуги, щодо якого виникає потреба в наданні такої послуги.
Рішення на  етапі  посередництва приймається не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати звернення одного з отримувачів соціальної послуги, на етапі  медіації – не пізніше ніж через 30 робочих днів з дати звернення.
Перелік підстав для призначення послуги письмової заяви отримувача соціальної послуги / його законного представника суб’єкту, що надає таку послугу
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги -відмова однієї чи обох сторін конфлікту / спору від отримання такої послуги;
-закінчення строку дії договору;
-виконання / невиконання умов договору;
-закінчення строку дії медіаційної угоди;
-виконання / невиконання умов медіаційної угоди;
-недосягнення отримувачами соціальної послуги згоди щодо розв’язання конфлікту/спору або неявка одного з отримувачів соціальної послуги на зустріч для врегулювання конфлікту / спору більше ніж два рази поспіль;
-визнання недієздатною однієї зі сторін конфлікту/спору;
-смерть однієї зі сторін конфлікту/спору.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити  отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатен задовольнити потреби отримувача соціальної послуги.
Результат, який отримає одержувач дійти згоди та розв’язати існуючий сімейний або міжособистісний  конфлікт/спор
Можливі механізми отримання послуги/допомоги Надання соціальної послуги включає два етапи:
І етап – здійснення посередництва.
Посередник, отримавши інформацію про випадок, встановлює зв’язок (контакт) зі сторонами та домовляється про індивідуальну зустріч.
Посередник аналізує ситуацію, забезпечує умови для діалогу зі сторонами та підготовку до зустрічі.
Посередник допомагає у врегулюванні конфлікту/спору (встановлює причини конфлікту/спору, опрацьовує шляхи та умови його розв’язання, сприяє його усуненню).
Посередник за потреби пропонує отримувачу соціальної послуги звернутися до медіатора;
ІІ етап – здійснення медіації.
Взаємодія отримувача соціальної послуги з медіатором відбувається на принципах взаємної поваги, неприпустимості образ та приниження гідності, погодження учасниками медіації місця, дати та часових меж кожної зустрічі, створення комфортних умов для учасників медіації.
Сторони медіації мають право в будь-який момент відмовитися від участі в медіації.
Медіатор допомагає сторонам налагодити комунікацію, пояснити одна одній своє бачення конфлікту/спору, визначити шляхи його розв’язання, проаналізувати та за необхідності скорегувати можливо варіанти рішень, домовленості, а також досягти згоди щодо розв’язання конфлікту/спору та/або усунення/відшкодування спричиненої шкоди.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 17.08.2016 № 892 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)”