У сучасних умовах особливого значення набувають питання розвитку соці­альної роботи, запровадження оптимальних моделей її організації в громаді. За останні роки соціальна сфера збагатилася численними науковими дороб­ками, що ґрунтуються на міжнародних стандартах дій в найкращих інтересах дитини, кращому міжнародному досвіді розвитку соціальних послуг. Разом із тим ключовим завданням залишається пошук шляхів інте­грації та взаємодії всіх соціальних інституцій у забезпеченні добробуту сімей з дітьми, благополуччя, безпеки та стабільності дітей.

08 лютого директором Олешківського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено семінар-нараду «Сучасні орієнтири та ключові технології соціальної роботи із вразливими сім’ями та дітьми».
Мета – підвищити  про­фесійної компетентності фахівців соціальної сфери в наданні соціальної підтримки сім’ям з дітьми, шляхом упро­вадження відповідних міжнародних стандартів, орієнтирів та узагальнення кращого вітчизняного досвіду соціальної роботи з сім’ями і дітьми.

Під час семінару  розкрито сутність основних принципів функціонування сучасної моделі соціальної роботи в громаді, а саме: партнерство, інтеграція та взає­модія, командна робота; координація та професійна відповідальність; спря­мованість на розвиток сильних сторін і позитивних ресурсів отримувачів по­слуг; їх активна участь у всіх процесах.

Знання, що отримали учасники семінар-наради, неодмінно знадобляться їм у подальшій роботі.